Today’s post contains a few rules which I personally designed, from my own experience as a brand manager at Malliny. You probably already know that I recently came back from Dubai where my mother has presented her new collection at Arab Fashion Week. I decided that instead of telling you about my trip, I would bring you something useful, something you can put into practice if you want to be successful in the fashion world.

Rule No. 1

Go down the fashion path only if you have your own style, something unique and tasteful, or else you will lose a lot of time and money.

Rule No. 2

Before you present your collection on the greatest walks of the world, go to several smaller, local, regional or national events so that you’ll gather some experience that will prove to be very useful in the future. For instance:
1)the quality of the light on the walk, which is extremely important for the overall show;
2)there are multiple model categories from which you have to choose the right one for your collection, based on height and body shape;
3)you have to carefully choose the shoes models are going to wear, because sometimes, they may not have the right shoes, the color or the size may not fit to the model. We had an incident during one of our presentations, where a model did not feel comfortable in her shoes which caused her to walk funny and less professionally, thus ruining the entire show;
4)the hair and the make-up have to fit the overall outfit;

Rule No. 3

Design a smaller collection, but of a higher quality and work on it with great care (20 pieces instead of 30).

Rule No. 4

Analyze the offers well. Choose the well-organized events that are in the media’s spotlight.

Rule No. 5

Devise a purpose and a target audience that you will focus on, and make sure you rarely stray away from it. (focus on style, age, purchase potential)

Rule No. 6

Promote your brand keeping in mind the fact that the content is the greatest value. Without a high quality product, no promotion will prove useful. Unfortunately, many designers invest more in promoting their products rather than in the content of their products and eventually, they end up lacking in originality and quality. More than that, many designers plagiarize famous brands, thus risking to be successful only on short term.

Rule No. 7

Treat each client respectfully, regardless of their financial possibilities. In order to increase the number and the quality of your clients in the future, you first need to build yourself a nice image.

The most important advice I can give you is this: do not be afraid to start a business in this field, try things, experiment, take risks. It’s never too late if you feel that you have the talent and the will to work.

The list of “rules” could go on and on, but I will leave this for some other time, maybe I’ll learn something new in the meantime. If you have ideas or “rules” that you feel may be important which I did not mention, leave a comment below, I would love to read them.

 


 

[Ro]Postarea de astazi va cuprinde câteva reguli pe care le-am formulat personal, din experiența proprie, ca brand manager la Malliny. Probabil deja știți că recent m-am întors din Dubai, unde mama mea și-a prezentat colecția la Arab Fashion Week. Am hotărât ca în loc să vă povestesc despre călătoria mea, să vă aduc ceva util, ceva ce să puneți în aplicare dacă vreți să intrați în lumea modei.

Regula Nr. 1

Pornește pe drumul modei doar dacă ai un stil propriu, ceva inedit și cu bun gust, altfel vei pierde timpul și banii.

Regula Nr. 2

Înainte de a-ți prezenta colecția pe scenele mari ale lumii, participă la câteva evenimente mai mici, locale, regionale sau naționale pentru a căpăta puțină experiență de care vei ține cont pe viitor, ca de exemplu:
1)calitatea luminii de pe podium, care are o importanță deosebită;
2)cele câteva caregorii de modele dintre care trebuie sa o alegi pe cea mai potrivita pentru colecția ta, după înălțimea și constituția corpului;
3)trebuie sa asiguri modelele cu pantofi pentru că de multe ori se întâmplă să nu aiba încălțămintea potrivită, să nu corespundă culoarea sau mărimea. Am avut surpriza ca la una din prezentări modelului să nu-i fie comodă încălțămintea și să meargă pe podium mai puțin profesionist, stricând astfel întreaga apariție;
4)coafura și machiajul să fie corespunzător;

Regula Nr. 3

Crează o colecție mai mica, dar mai calitativă și lucrată migălos.(20 de piese in loc de 30)

Regula Nr.4

Analizează bine ofertele. Alege evenimentele bine organizate și suficient mediatizate;

Regula Nr. 5

Formează-ți un scop și un public țintă bine determinat, pe care să te concentrezi, cu foarte mici abateri. ( stil, vârstă, potențial de cumpărare)

Regula Nr. 6

Promovează-ți brandul ținând cont de faptul că cea mai mare valoare o are conținutul. Fără un produs de înaltă calitate, nici o promovare nu va avea efect. Cu părere de rău, unii designeri investesc mai mult în promovare decât în conținut, care este lipsit de originalitate și calitate. Mai mult decât atât, mulți designeri plagiază branduri renumite, riscând astfel să aiba succes doar pe un termen scurt.

Regula Nr. 7

Tratează cu respect fiecare client, indiferent de posibilitățile financiare. Pentru a-ți crește numărul și calitatea clienților pe viitor, este nevoie mai întâi să îti construiești o imagine bună.

Cea mai importantanta recomandare, de final: Nu vă fie frică să începeți o afacere în acest domeniu, încercați, experimentați, riscați. Niciodată nu este târziu, dacă simțiți că aveți talent și dorință de a munci .

Lista de “reguli” ar putea continua, dar o las pentru altă dată, poate între timp mai învăț ceva nou. Dacă mai aveți ceva idei, sau “reguli” la fel de importante pe care nu le-am menționat, lăsați un comentariu mai jos, le voi citi cu drag.

Marinela Bezer